Ja, det stemmer. Hjørnesteinen i bryllupsordrelisten er pris, kvalitet og leveringsgaranti. Våre kjøpere velger bare produkter som Van der Plas utvilsomt kan levere. På den måten vil du aldri bli møtt med overraskelser.